U lipnju 2020. godine Centar za pružanje usluga u zajednici Split počeo je provoditi projekt pod nazivom “Centar u zajednici” čiji je cilj podrška daljnjem procesu deinstucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih. Podaci iz stručnih izviješća i analiza govore o stalnom porastu potrebe za stručnom pomoći i podrškom obiteljima s djecom. Loše materijalne prilike, nezaposlenost, odgoj djece te nošenje sa svim zahtjevima profesionalne i roditeljske uloge samo su neki od problema s kojima se susreću današnje obitelji. Promjena načina života, raspad tradicionalnog sustava vrijednosti, gubitak socijalne mreže dovode do porasta različitih psihopatoloških pojava, poremećenih obiteljskih odnosa, što se odražava na psihofizički razvoj djece te predstavlja visoke rizike za razvoj poteškoća u ponašanju.  Zbog svega navedenog nastala je ideja koja je predstavljena kroz imenovani projekt. Projektom su obuhvaćene obitelji s djecom na području Splitsko- dalmatinske županije i to kroz usluge savjetovanja i pomaganja obitelji, poludnevnog boravka te organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku. Navedene usluge provodi 11 stručnjaka u neposrednom radu s djecom, mladima i njihovim obiteljima. Uslugu savjetovanja i pomaganja obitelji provode dva mobilna tima, sastavljena od socijalnog pedagoga, psihologa i socijalnog radnika, koji rade s obiteljima u njihovim domovima, dok se savjetodavni rad kao i usluga poludnevnog boravka provodi u Odjelu boravka i savjetovanja na adresi Gundulićeva 31. Za korisnice ženskog spola realizirana je usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku koje su napravile uspješan prijelaz iz institucije u privatan stambeni objekt  gdje se uz neprekidnu podršku stručnjaka osposobljavanju za samostalan život.