Djelatnost Centra Split je pružanje usluga socijalne skrbi izvan vlastite obitelji za zadovoljavanje socijalno–zaštitnih potreba djece (starosne dobi od 14. godine) i mladeži (starosne dobi od 14. do 21. godine života) koja iskazuju probleme u ponašanju i teškoće u učenju.

Djelatnost Centra ostvaruje se pružanjem sljedećih vrsta usluga:
1.usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa
2.usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama ( prihvat)
3.usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku za djevojke
4.usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
5.usluga poludnevnog boravka pri Centru
6.usluga poludnevnog boravka u školi
7.usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu
8.usluga savjetovanja i pomaganja bioloških obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji

U Centru se provodi timska procjena/dijagnostika (stacionarna i ambulantna procjena), a u skladu s propisima o izvršenju odgojnih mjera za maloljetnike i mlađe punoljetnike izvršavaju se i sudske odgojne mjere:

  • upućivanje u Disciplinski centar sukladno Zakonu o sudovima za mladež
  • upućivanje u Centar za odgoj sukladno Prekršajnom zakonu
  • pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi
  • upućivanje u odgojnu ustanovu
  • posebna obveza upućivanja u Savjetovalište za mlade
  • privremeni smještaj maloljetnika koji su u tijeku pripremnog postupka rješenjem suca za mladež, upućeni na privremeni smještaj u ustanovu, do okončanja pripremnog postupka pred sudom.

Usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama (prihvat) pruža se i: djeci koja se zateknu u skitnji ili bijegu, bez nadzora roditelja ili drugih odraslih osoba u trajanju propisanom zakonom i  Pravilnikom o minimalnim uvjetima  za pružanje socijalnih usluga (”Narodne novine” broj 40/14 i 66/15).

Također, usluga privremenog smještaja pruža se i maloljetnim strancima, djeci bez pratnje – tražiteljima azila.

U radu Centra Split poseban se naglasak stavlja na neposredan preventivni rad u osnovnim školama provođenjem programa produženog stručnog postupka u vidu pružanja usluge poludnevnog boravka u osnovnoj školi.

Korisnik može ostvariti pravo na usluge u Centru Split temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb.

Djeca i mladež u stanju socijalno-zaštitne potrebe mogu u svako doba dana ili noći i sama potražiti pomoć, ako su iz bilo kojeg razloga napustila roditeljski dom, drugu ustanovu i slično, na lokaciji Prihvatne stanice Centra u Splitu,, Hercegovačka 67.